Tarım Kredi

Tarım Kredi Kooperatifi 2020 Personel Alımı

02.02.2020
91

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların piyasa koşulları altında ezilmemeleri adına hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri 2020 yılında memur alımı yapacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre farklı birimlerde istihdam edilmek üzere personel alınacak. Tarım Kredi Kooperatifleri yem, tohum gibi üretim için gerekli olan girdilere çiftçilerimizin daha uygun maliyetle ulaşmasını sağlamak adına faaliyet göstermektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin görev tanımı ve personel alım ilanları ile ilgili bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi 2020 Personel Alımı

Tarım Kredi Kooperatifi Nedir?

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikler kanun çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Üreticilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devam etmesi gibi amaçlar ile kurulan ve tüzel kişiliği olan bir kurumdur. Bu kurum tarafından sağlanan avantajlardan yararlanmak için ortak olmak gerekiyor. Ortaklara kısa ve uzun vadelerde kredi imkanı sunulur.

(Tarım Kredi Kooperatif hayvan kredisi gibi)Tarımsal girdilere çiftçilerimizin daha uygun fiyatlarla ulaşması sağlanır. Bu girdileri çiftçilerimiz piyasa fiyatlarının oldukça altında temin eder. Ayrıca üretilen ürünlerin pazarlanması ve işlenmesi gibi aşamalar gerçekleşir. Alınacak tesis, ekipman, makine vb. ucuza mal edilmesi sağlanır. Tarım Kredi Yem gibi alt kuruluşlar ile vatandaşlarımızın işletme giderlerini daha maliyetsiz almaları sağlanır. Fiyatlar piyasa fiyatlarının oldukça altındadır.

Kurum sadece ortaklarına hizmet vermez. Sosyal ve kültürel faaliyetler de yapılmaktadır. Üretim için tesisler kurulur. Devlet tarafından yapılacak olan tarımsal ve hayvansal destekleme ürünlerinin çiftçilere ve yetiştiricilere ulaştırılmasına hizmet eder. Ayrıca meydana gelebilecek olan afetlere karşı bir nevi de sigorta hizmeti verilmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ne olduğundan ve görev tanımından söz ettik. Bu tanıma uygun olarak faaliyet gösteren kurum zaman zaman yayınladıkları ilanlar ile personel alımı yapmaktadır. 2020 yılında yayınlanan ilan ve adaylarda aranan şartları sizler için araştırdık.

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı

Öncelikle Yüksek Öğrenim görmekte olan ve kurumun görev tanımına uyan birimlerde staj eğitimi verilir. Bunların yanı sıra mesleki ve çıraklık eğitimi ile ilgili kanın çerçevesinde meslek liselerinde eğitim alan öğrencilere beceri eğitimleri verilmektedir. Verilen eğitimlerden ilk olarak personel çocukları yararlandırılmaktadır. Daha sonra ihtiyaç durumuna göre diğer öğrenciler değerlendirilir. Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan adaylar için www.tarimkredi.org sayfası üzerinden sürekli olarak ilanlar yayınlanmaktadır.

2020 yılı başında yayınlanan ilanlar ile 8 ile 60 KPSS puanı ile personel alınacağı duyurulmuştu. Bu kurumda görev almak isteyen adayların sürekli olarak ilanları takip etmeleri gerekiyor. Genel memurluk şartlarının yanı sıra kurumun aradığı özel şartlar da söz konusudur. Bu şartlara uyan adayların ilanları takip ederek yapılacak olan mülakat sınavlarına katılmaları gerekiyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı

Personel Alımı İçin Gerekli Şartlar

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Personel Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin 8/A maddesi kapsamında personel alımında bazı şartlar belirlenmiştir.

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Medeni hakları kullanmaktan yasaklı olmamak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak ve 30 yaşından büyük olmamak
  • Ülkemizin her yerinde çalışmak istediğini kabul etmek
  • Görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir akli ya da bedensel engeli olmamak
  • Erkeklerin askerlikten muaf olması ya da askerliklerinin tecilli olması
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak
  • Tasirli suçlar dışında affa uğrasa dahi hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, irtikap, yapma gibi yüz kızartısı, güveni kötüye kullanmak, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa çıkarma, terör eylemlerine katılma gibi suçların herhangi birinden hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.
  • 60 KPSS puanı ve kadrolara göre gerekli olan eğitim şartlarını taşıyanlar uygun kadrolara atanacaktır.

2020 Personel Alım İlanı

2020 yılında kooperatif tarafından 60 KPSS puanı ile belirli illere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Uşak, Afyon, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale gibi illerimize memur alımı yapılacaktır.

2019 Personel Alım İlanı

Kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alınacak.

Kooperatif görevlisi ve mühendis alımı : 

Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illeri için 3 adet kooperatif görevlisi alacaktır. KPSS’den 60 puan alan adaylar başvuru yapacaktır. Adayların Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler gibi bölümlerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca 22 kişi de Ziraat Mühendisi kadrolarına alınacaktır. Adayların 2020 KPSS puanları dikkate alınacaktır. KPSS P3 puan türünden en az 60 alan adaylar başvurularını yapabilecektir.

Afyon, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Uşak illeri için 6 kooperatif görevlisi alınacaktır. Yine üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler, Hukuk, İşletme, İktisat ve bunlara denk olan fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olanlar başvurularını yapabilirler. Ziraat mühendisi kadrolarına 27 kişi alınacaktır. Kadrolar için başvurular alınmış ve mülakat tarihleri ilan edilmiştir. TKK mülakat nihai listesini inceleyebilirsiniz.

Bu mülakat listeleri nihayetinde başvuru tarihlerinde adayların fotoğrafları T.C. kimlik belgeleri ile mülakat yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği

MÜLAKAT YERİ : Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği

Adres : 100. yıl Mahallesi Kütahya-Afyon Karayolu Bulvarı Numara : 50 Kütahya

Telefon : 0274 227 16 23

İlgili tarihte bu adreste yapılacak olan mülakat sonrası yapılan sözlü sınavlarda başarılı olan adayların atamaları gerçekleşecektir. Ayrıca mülakata katılmaya hak kazanan adayların Ziraat Bankası Bahçelievler Ankara şubesi TAREKSAV 0626-53275801-5001 numaralı (IBAN NUMARASI TR 27 0001 0006 2653 2758 01 5001) hesaba 50 Türk Lirası yatırmaları gerekiyor. Ayrıca para yatırdıklarına dair dekontu da mülakat esnasında yanlarında bulundurmalılar.

Tarım Kredi Kooperatifleri Çalışma Saatleri ve Maaş

Personel Yönetmeliği’nin 4. bölümde hak ve sorumluluklar yer almaktadır. Bu mevzuatın 22. maddesi kapsamında personel ücretleri belirlenmiştir. Aday olarak belirlenen personele asgari ücret verilirken, Toplu İş Sözleşmesi gereği de bazı sosyal haklar verilmektedir. Ayrıca verilecek olan maaşlar eğitim durumlarına göre değişmektedir. Alınacak olan personel 657’ye tabi değildir. Ancak usul memurmuşsunuz gibi uygulanır. Kooperatif bakana bağlı olarak çalışmaktadır.

Çalışma saatleri hafta içi 5 gün 08:30 – 17:30 saatleri arasındadır. Köylere gidildiğinden dolayı bu saatler kimi zaman uzayabilir. Maaşlar lisans ve önlisans mezunları için 3 bin TL’ye çıkabilmektedir. Mühendisler daha yüksek tutarlarda maaş alırlar. Müfettişler ise 7-8 bin TL civarlarında maaş almaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Çalışma Saatleri ve Maaş

Tarım Kredi Kooperatifleri Çalışma Saatleri ve Maaş

Tarım Kredi İnsan Kaynakları

Vatandaşlarımız mal ve hizmete alımlarında daha uygun fiyatlar sunulması, sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile faaliyet gösterilmektedir. Kooperatif ülkemizin en köklü kurumlarından bir tanesidir. 1863’te kurulmuş olup, hizmet içi ve hizmet dışı eğitimler ile çalışanları başarıya götüren bir kurumdur. Kurumda kooperatif görevlileri ve Ziraat Mühendisi sıfatı ile personel istihdam edilmektedir. İhtiyaç doğrultusunda belirlenen sayı için açılan kadrolara personel alımı yapılmaktadır.

Kooperatifte 17 bölge birliği ve 1635 birim kooperatif bulunmaktadır. Çalışan personele, çalışma hayatlarında iş tatmini sağlayacak şekilde görev tanımları belirlenmiştir. Küçük ilçelerde ve köylere de bakan birimler ile çok fazla kültür ve insan görmüş olursunuz. Ayrıca personel olarak göreve başladıktan sonra, kariyer açısından da ilerlemek oldukça kolaydır. Kooperatif müdürü ya da müdür yardımcısı olabilirsiniz. Bunların yanı sıra yönetmen, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, merkez birliği yönetmeni, daire başkanı, birim müdürü, genel müdür ve genel müdür yardımcı ile servis görevlerinde yer alabilirsiniz.

Kurumda kariyer amacı ile adaylara tayin ve terfinin yanı sıra oryantasyon eğitimleri de verilmektedir. Transfer de mümkündür. Ancak örgüt içinde transfer işlemi gerçekleşir. Farklı birim kurumdan yatay geçiş yapılması mümkün değildir. Gerekli mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra, çalışanların üst düzeydeki görevlere hazırlanmaları amacı ile de faaliyet gösterilmektedir.

İnternet üzerinden açılan sınav ilanlarını duyurular bölümünden takip edebilir ve siz de Tarım Kredi Kooperatifleri’nin bir parçası olabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.