Tarım Kredi

Anaç Koyun Keçi Küçükbaş Hayvan Desteklemeleri 2019 2020

14.03.2019
224

Bakanlığımız tarafından 2019 ve 2020 yılları arasında verilecek olan desteklerden bir tanesi de koyun keçi desteklemeleridir. Küçükbaş desteği adı altında koyun ve keçi desteklemeleri her yıl bakanlık tarafından belirlenen tutarlarda ve tarihlerde yapılmaktadır. Çiftçilerimiz koyun ve keçi desteklerinin ne zaman yapılacağını merak etmektedir İçeriğimizden destekleme başvurularının nasıl yapılacağını, bakanlık tarafından ne kadar destek verileceğini ve ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Anaç Koyun Keçi Küçükbaş Hayvan Desteklemeleri 2019 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerimize hayvansal üretim konularında da destek sağlanmaktadır. 2018/21 sayılı  Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli olan hayvan genetiğinin korunması, hayvan hastalıkları ile mücadele gibi amaçlarla yetiştiricilerimize destekler verilmektedir. Bu desteklerin başında anaç koyun ve keçi destekleri gelmektedir. Bakanlık tarafından ilan edilen tarihlerde yetiştiricilerimiz başvurularını yaparlar ve şartları taşıyor olmaları dahilinde verilen destekleme ödemelerinden yararlanabilirler.

Devlet Anaç Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği İçin Destek Veriyor

Ülkemizde pek çok kişi geçimini hayvancılık faaliyetlerinden sağlamaktadır. Bu faaliyetlere başlanabilmesi ve devamlılık sağlanabilmesi maliyet gerektirmektedir. Hayvansal üretim yapan yetiştiricilerimiz gerek duydukları finansmanın sağlanması amacı ile ilk olarak bankaların verdikleri hayvancılık kredilerine başvururlar. Bu kredilerin faiz oranları düşük olmakla birlikte vadeler hasat zamanına göre ayarlanmaktadır. Siz de hayvancılık faaliyetlerine yeni başlıyor ve finansmana ihtiyaç duyuyorsanız sizleri devlet tarafından verilen küçükbaş destekleri ile tanıştırmak istiyoruz.

Devlet Anaç Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği İçin Destek Veriyor

Devlet anaç koyun ve keçi için destekleme ödemesi yapıyor.

Hayvancılık faaliyetlerine yeni başlayacak olan kişilere genel olarak küçükbaş hayvancılıktan başlamaları ve daha sonra kazandıkça işletmelerini büyüterek büyükbaş hayvancılığa geçmeleri tavsiye edilmektedir. Küçükbaş hayvancılık büyükbaşa göre daha az maliyetle yapılmaktadır. Özellikle işletme giderlerinde en fazla paya sahip olan yem konusu için de yine devlet tarafından tek yıllık ve çok yıllık yem bitkileri üretenlere destek verilmektedir. Hayvansal faaliyette bulunan yetiştiricilerimiz gerekli şartları sağlamaları durumunda verilen desteklerden yararlanabilir. Koyun ya da keçi parası olarak halk arasında anılan ödemelerin tutarları çok olmasa da üreticimize ilaç gibi gelmektedir. Ayrıca tarımsal konularda üretim yapıyorsanız mazot ve gübre desteğinden de yararlanabilirsiniz.

Koyun Keçi Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

Tebliğde yetiştiricilerimize destek verilmeleri için bazı şartlar aranmaktadır;

 1. Yetiştiricilerimizin damızlık koyun ve keçi yetiştirici birliklerine üye olması
 2. Anaç koyun ve keçilerin küpelenmiş olması
 3. Yetiştirici veya örgütlere üyelik
 4. Hayvanların bakanlık kayıt sistemi olan TÜRKVET’e kayıtlı olması
 5. Anaç koyun ve keçilerin 15 ay ile 90 ay arasında olması (15-90 ay arasındaki dişi hayvanlar için)
 6. Koyun Keçi Bilgi Sistemi‘ ne aktarılan kayıtlar için yerinde inceleme yapılması
 7. Destek için başvuru yapılan yıl içinde doğum kaydı olan hayvan olması
 8. Projeler için materyal olarak seçilen hayvan olması gibi şartlar aranmaktadır.

Şayet yetiştiricilerimizin birden fazla işletmesi varsa (göçer hayvancılık yapanlar hariç) her işletme için ayrı  ayrı başvuru yapabilmektedir. Ankara Keçisi, Mardin, Şırnak ve Siirt gibi illerde de saf ırk keçiler için verilen desteklere ek olarak ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca TÜRKVET sistemine kayıtlı olan hayvanlara küpe desteği de verilmektedir.

Koyun Desteği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz de dahil olmakla birlikte bakanlık tarafından ilan edilen tarihlerde başvurular alınır. Anaç koyun ve keçi desteği başvuruları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne değil, yetiştiricilerimizin üye oldukları Damızlık Koyun ve Keçi yetiştiricileri Birliğine yapılır. Birlikler tarafından kabul edilen başvurular belirlenen tarihlere kadar Koyun Keçi Bilgi Sistemi’ne kaydedilir. Daha sonra 5 gün içinde başvurular il ve ilçe müdürlüklerine iletilerek yerinde inceleme yapılır ve işletme giderleri kontrol edilir.

Daha sonra yapılan başvurular incelenir ve icmaller düzenlenir. Belirlenen sürede itirazlar da kabul edilmektedir. Başvuruları kabul edilen çiftçilerimizin işletmelerine 2 personel tarafından yerinde inceleme yapılır. Hazırlanan veteriner sağlık raporları da yerinde inceleme olarak kabul edilmektedir. Göçer hayvancılık yapanlar, gittikleri ildeki müdürlükler tarafından denetlenir. İcmaller hazırlanarak il müdürlüğüne gönderilir. Kesin icmaller verilen onayın ardından 10 gün içerisinde Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ ne gönderilir.

Anaç Koyun ve Keçi Desteği Ne Kadar Ödeniyor?

Yukarıdaki şartlara sahip olan hayvanlar için anaç koyun ve keçi desteği başvurularını bağlı olduğunuz birliklere yapınız. Hayvan başına ödenecek olan destek tutarı 25 TL olacaktır.

Koyun-Keçi Desteği Birime Destek
Koyun-Keçi 25 TL

15 ay ile 90 ay arasındaki dişi koyun ve keçi için destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu durumda 10 hayvan için 250 TL, 100 hayvan için 2500 TL destek verilecektir.

Hayvan Genetiklerinin Yerinde Geliştirilmesi Projesi

Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamında yeni başlayan alt projelere de destek verilecektir. Akkaraman, Şavak Akkaraman, Tiftik keçisi, dağlık, eşme, Güney Karaman, Hemşin, Honamlı, İvesi, Kangal, Akkaraman, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karakaş, Karya koyunları, Kıl keçisi, kıvırcık, Koçeri, Maltız keçisi, Morkaraman, Orta Anadolu Merinosu, Ramlıç koyunu, Pırlık, Pırıt, Sakız, Şam keçisi, Zom, Türk Saanen keçisi, Tehirova koyunu gibi koyun ve keçi türleri de için de destekler verilecektir.

Hayvan Genetiklerinin Yerinde Geliştirilmesi Projesi

Hayvan Genetiklerinin Yerinde Geliştirilmesi Projesi

Projeye dahil olmak için yetiştiricilerimizin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Projeye ilk kez girecek olanların sürülerinde 1 yaş ve üzerinden Maltız, Türk Saaneni ve Sakız cinslerinden 40 baş, diğer koyun ve keçi türlerinden ise 100 baş olması gerekmektedir. Proje kapsamında 6000 baş anaç ve 300 baş erkek hayvan her bir alt projeyi oluşturmaktadır. Projeye yeni dahil olanlar temini zor olan hayvan ırkları olması durumunda 5000 baş anaç ve 250 erkek hayvan sayısını tamamlamalıdır. Projenin başlaması için bu sayılar yeterli olmaktadır. Ancak daha sonra istenen sayıya tamamlamak gerekmektedir. Hayvan sayılarının temini için ne kadar az işletme kullanılır ise o kadar iyi olmaktadır.

Üye Birliklere Hizmet Bedeli Ödenecek

Başvuruların üye birlikler aracılığı ile kabul edildiğini söyledik. Anaç koyun ve keçi desteklerinden yararlanmak için üretici örgütlere üye olunmalıdır. Islah amacı ile  kurulmuş olan ya da tarımsal kooperatiflere hizmet bedeli olarak çiftçi örgütlerini güçlendirme desteği verilmektedir. Bu kesintiler sonrası kalan tutarlar ise üreticilerimizin ya da yetiştiricilerimizin hesaplarına yapılmaktadır. Yapılan kesinti ödemenin yüzde 20′sini geçemeyecektir.

Koyun ve keçi yetiştiriciliği için; il birliklerine %8 kesinti ödenir. Bu oranın %10′ u da merkez birliklerine kalmaktadır. Bu kesintiler hayvan genetiklerinin yerinde geliştirilmesi için başlatılan projeler kapsamında yapılmaktadır.

Koyun ve Keçi Desteklemeleri Ne Zaman Verilecek?

Tarım ve Orman Bakanı Pekir Pakdemirli tarafından 2019 yılının Ocak ayı içerisinde 2,3 milyar TL destekleme ödemesi yapıldığı dile getirildi. Alan bazı destekler kapsamında 1.855 milyar 977 milyon TL, buzağı destekleri konusunda 510 milyon TL, diğer hayvancılık ödemeleri için 133 milyon 650 bin TL ödeme yapılacağı söylendi. Bu desteklerden bazılarının ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile Ocak, Şubat ve Mart ayı başında ödendi. Anaç koyun ve keçi desteklemelerinin de Mart ayı içerisinde ödenmesi planlanıyordu. Geçtiğimiz yıl başvurular 1 Eylül ile 2 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.

Koyun ve Keçi Desteklemeleri Ne Zaman Verilecek?

Koyun ve keçi desteklerinin Mart ayı içinde ödenecek.

T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme yapılmakta olup, 2019 yılı ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir;

 • 0 ve 2 olanlar : 29 Mart
 • 4 ve 6 olanlar : 22 Mart 
 • 8 olanlar : 15 Mart saat 18:00′ dan sonra ödemelerini alabilirler.

Küçükbaş hayvancılık yerine kanatlı sektörüne de girebilirsiniz. Özellikle kaz yetiştiriciliği konusunda da devlet  tarafından verilen bir destek bulunmaktadır.

En İyi Küçükbaş Hayvan Irkları

Hayvancılık faaliyetlerine başlamak isteyen çiftçilerimiz için en iyi hayvan ırklarından söz etmek istiyoruz. Hayvancılık zor mesleklerden bir tanesidir. İşletme giderleri saymakla bitmez. Yemiydi, suyuydu, elektriğiydi derken bir sürü gider kalemi çıkar karşınıza. Ancak hayvanlardan verim alınabilmesi için bakım koşullarının yerine getirilmesinden evvel hayvan ırkları konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Ne kadar uygun koşulları sağlarsanız sağlayın doğru hayvan ırkından doğru konuda verim almak için uğraşmadığınızda çabalarınız boşa gidecektir.

Küçükbaş hayvancılık meracılığa dayanmaktadır. Öncelikle ağıl maliyeti ve mera hesaplaması yapın. 1 dekar merada 10 koyunun otlaması idealdir. Böylelikle yem maliyetlerinizi meralarda bulunan otlarla düşürebilirsiniz. Ancak fabrikasyon yemlerden de kullanmak istiyorum diyorsanız koyun yemi fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Gelelim hayvan ırklarına. Öncelikle işletmenizi hangi amaçla kurduğunuza karar verin. Küçükbaş hayvanlar çok yönlü gelir elde edebileceğiniz özelliklere sahiptir. Etinden mi, sütünden mi, yününden mi yararlanacağınıza karar verin. Koyun gübresi fiyat olarak da inek gübresinden pahalıdır. Yani her türlü kazanç sağlayabilirsiniz.

 • Etçi koyun ırkları : Karacabey merinosu, Alman siyah başlı et koyunu, Romanov, Suffolk, Menemen, Bafra, Asaf, Shrophire, Dorper, Orta Anadolu Merinosu, Targhee, Carriedale, Culumbia, Oxford, Hampshire koyun cinsleri et verimi elde etmek isteyenlerin tercih edebilecekleri koyun cinsleri arasında yer almaktadır.
 • Sütçü koyun ırkları : Sakız, İvesi, Skopelos, Kangal Akkaraman gibi koyun ırkları en iyi süt verimi elde edebileceğiniz hayvanlar arasında yer almaktadır.
 • Yapağıcı koyun ırkları : Merinos, Kamerun, Senegal, Nijer, Akkaraman, İvesi, Karayaka, Sakız, Lincoln, Rambouillet, İle de France, Morkaraman, Dağlıç
 • En verimli keçi türleri : Honamlı, Türk Saanen, Kıl, Şam, etçi Boer, Norduz, Kilis, Malta, Ankara gibi  keçi türlerinin verimli olduğu söylenmektedir.
En İyi Küçükbaş Hayvan Irkları

En iyi küçükbaş hayvan ırkları

Küçükbaş Yetiştiricilerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Makalemize son verirken küçükbaş hayvancılığa yeni başlayanlar için birkaç öneride bulunmak istedik.

 • Yatırım yapan kişi işinin başında olmalıdır. Hayvan sayısının çok olması durumunda çoban alınabilir. Ancak işletmenizin gelir ve giderlerini takip etmeniz gerekiyor.
 • Yatırım yeri çok önemi. Ağılınızı kuracağınız yer, suya ulaşım, elektrik durumu, pazara ulaşım gibi hususlara dikkat etmelisiniz.
 • Ağıl ile mera arasındaki mesafenin çok uzak olmaması gerekiyor. Yemlere kolay yoldan ulaşmalısınız.
 • Hayvanlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz. Irkların korunması amacı ile başlatılan projelere katılabilirsiniz. Hayvanlarınızın veteriner kontrolünde olması da önemli bir detay.
 • Ne için üretim yapmak istediğinize karar verin. Süt üretimi yapıyorsanız piyasayı yakından takip edin.
 • Doğru hayvan ırkını doğru verim için kullanın.
 • Ağıllarınızın görkemli olmasına değil, işe yarar olmasına özen gösterin. Hayvanlar için ayrı bölmeler oluşturun.

Eğer hayvanlarınız ilgili bakanlık sistemine kayıtlıysa, 17 ile 90 ay arasında ve dişiyse, bakanlık tarafından yetiştiricilerimizi desteklemek amacı ile hayvan başına verilen 25 TL ödemeden yararlanabilirsiniz. Çiftçilerimize bakanlık tarafından ilan edilen tarihlerde ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. Geçtiğimiz yılın ödemeleri bu yıl Mart ayında yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.