Tarım Kredi

2020 İyi Tarım Uygulama Desteklemesi

13.03.2019
130

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İyi Tarım Uygulamasında faaliyet gösteren çiftçilere destek olmak amacı ile destekleme yapılacaktır. Destekten faydalanacak olan çiftçilerin çeltik, sebze, meyve, tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri, örtü altı ve su ürünlerinde yetiştiricilik yapıyor olması gereklidir. Bakanlık tarafından verilen destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağı çiftçiler tarafından merak konusu oldu. İçeriğimiz de sizlere İyi Tarım Uygulamaları destekleme ödemelerinin ne zaman ödeneceği ve destekleme ödemesinin ne kadar olacağı hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. 

2020 İyi Tarım Uygulama Desteklemesi

İyi Tarım Uygulamaları Destekleri ve Destekleme Ödemeleri Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere pek çok farklı destek verildiğini biliyoruz. İyi tarım uygulamaları alanında faaliyet gösteren yüzlerce çiftçiye destekleme ödemesi yapılıyor. Bakanlık tarafından verilen bu destekten faydalanacak olan çiftçilerin belli başlı bazı koşulları taşıyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra sadece Bakanlıkça belirlenmiş olan faaliyetlere destekleme ödemesi yapılıyor. Desteklemeden yararlanacak olan kişilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlarının bulunması gerekiyor. Ayrıca faaliyet gösterdikleri alanında bireysel veya grup sertifikalarının bulunması gereklidir. Destekleme kapsamına giren üretim konularını ve sağlanan destekleri maddeler halinde sıralayacak olur isek;

 • Meyve ve sebze alanında faaliyet gösteren ve sertifikası bulunan bireysel kişilere 50 TL, grup olmaları halinde 40 TL ödeme,
 • Çeltik üretiminde faaliyet gösteren ve bireysel ya da grup sertifikasına sahip olan üreticilere 10 TL  ödeme,
 • Tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri alanında faaliyet gösteren bireysel sertifikalı üreticilere 100 TL, grup sertifikası bulunan üreticilere 50 TL ödeme,
 • Örtü altı yetiştiriciliği yapan grup veya bireysel sertifikalı üreticilere 150 TL destekleme ödemesi,
 • Su ürünleri alanında alabalık, levrek ve çipura yetiştiriciliği yapan bireysel ve grup sertifikası bulunan yetiştiricilerin 250.000 kilogram da dahil olmak üzre 25.000 kilograma kadar olan üretimlerine kilogram başı 25 kuruş destek verilmektedir.

Destekten yararlanacak olan yetiştiricilerin başvuru tarihlerinin açıklanması halinde İl veya İlçe Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuru yapması gereklidir. Bu kapsamda tarihler fazlası ile önem arz etmekte olup başvuru tarihinin sona ermesi halinde başvurular kabul görmeyecektir. İyi Tarım Uygulamaları için belgelerin son teslim tarihi 23 Mart 2020 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar evrakların teslim edilmesi gereklidir.

İyi Tarım Uygulamaları Destekleri ve Destekleme Ödemeleri Nelerdir  

İyi Tarım Uygulamaları Destekleri ve Destekleme Ödemeleri Nelerdir?

İyi Tarım Uygulaması Desteğinden Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar

Çiftçilerin yukarıda belirttiğimiz destekleme ödemelerinden faydalanmaları için belli başlı bazı koşulları sağlaması gerektiğini belirtmiştik. Bu koşullardan bir tanesi yukarıda belirttiğimiz alanlarda faaliyet gösteriyor olması ve bireysel ya da grup sertifikasına sahip olması olduğudur. Bunların yanı sıra tebliğde belirtildiğince uyulması gereken bazı kurallar da bulunmaktadır;

 • Başvuru yapacak olan üreticilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlarının bulunması gereklidir.
 • Örtü altı yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren yetiştiricilerin Örtü Altı Kayıt Sistemi‘ne kayıt olmaları gereklidir.
 • Bakanlık tarafından belirlenmiş olan kriterlere uyum sağlanıyor olması ve belirlenen kontrol noktasında yapılabilmektedir. Uygunluk kriterleri ve kontrol noktaları Bakanlık tarafından belirlenmekte olup kontrol noktaları sertifikasyon için gerekli görülen uyum seviyesine göre değerlendirilir.
İyi Tarım Uygulaması Desteğinden Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar

İyi Tarım Uygulaması Desteğinden Faydalanmak İçin Gerekli Koşullar

 • Üretim yapılan ürünlerin sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilmesi ve uygunluğu tespit edilmesi halinde sertifikalandırılması gereklidir. Sertifikasyonun gerçekleştirilmesi için birinci derece kontrol noktalarının %100’lük kısmına, ikinci derece kontrol noktalarının ise %95’ine uyum sağlanması gereklidir.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında destek alacak olan yetiştiricilerin yavru balık yetiştiriciliği yapanları desteklemeden faydalanamaz.
 • Su ürünleri üretimi için destek alacak kişilerin İTU Sertifikasının bulunması gereklidir. Sertifikası iptal edilmiş ve halen ürün yetiştiriciliği yapan kişiler destekten yararlanamaz.
 • Desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları faydalanamayacaktır.
 • Yetiştiricilerin 5 sene süreli olarak tarım alanında verilen desteklemeden faydalanmamasına karar verilmemiş olması gereklidir. Şayet yetiştiricilerin hakkında böyle bir karar verilmiş ise destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
 • Destekleme için başvuru tarihlerinde gerekli evraklar ve belgeler ile birlikte ilgili yerlere başvurusunu yapmayan kişiler de desteklemeden faydalanamayacaktır.

Koşulları sağlayan kişilere Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda destekleme ödemesi yapılacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları Desteğine Başvuru Nasıl  Yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başvuruların gerçekleştirilmesi ve belgelerin teslimi için bir uygulama takvimi oluşturulmaktadır. Belirlenen uygulama takviminde belgelerin tesliminin son tarihi gibi hususlara yer verilmektedir. Belge tesliminin başvuruların son tarihinden evvel tamamlanması gerekli olup İl ya da İlçe Müdürlüklerine teslim edilmesi gereklidir. İyi Tarım Uygulamaları kapsamında verilen desteklere başvuru yapmak için Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi adındaki başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Destekleme başvurusu için gerekli evraklar şu şekildedir;

 • Üretilen ürünler için verilecek olan bireysel ya da grup sertifika, 
 • Sertifikasyon kuruluşunca düzenlenecek olan sertifika eki,
 • Başvuru dilekçesi,
 • Örtü altı yetiştiriciliği kapsamında faaliyet gösterenlerin Örtü Altı Kayıt Sistemi belgesi (İl ve İlçe Müdürlüklerinden temin edilecek),
 • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi

Belgelerinin tamamlanmasının ardından yayımlanan tebliğde belirtilen başvuru tarihlerinden son belge teslimi ve başvuru tarihlerine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapılması gereklidir. Başvuru yapmayan çiftçilerin ve yetiştiricilerin destekleme ödemeleri yatırılmayacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek?

İyi tarım uygulaması kapsamında verilen desteklemelerin 2019 yılı için son ödemeleri Eylül ayında sona ermişti. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre tıbbi aromatik bitki ürünleri, süs bitkileri, meyve ve sebze ürünlerinde 2018 senesinde üretim yapan ve ürünlerinden hasadını alan ve belirlenmiş olan sertifikaya sahip olan yetiştiricilere, örtü altı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde faaliyet gösteren yetiştiricilere destek kapsamındaki ödemeleri hesaplanarak yapılmıştır. Desteklemeler başvuru sahiplerinin T.C kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek

2020 yılı için İyi Tarım Uygulaması için evrak teslimlerinin son tarihi 27 Mart 2020′dir. Başvurunun başlama tarihinden itibaren son başvuru tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı bulunan yetiştiriciler faydalanabileceği desteklemelere başvuru yapmaları gereklidir. Yetiştiricilerin başvuruları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından alınacaktır. Çiftçilerin alacakları desteğe dair başvuru dilekçesi doldurmaları gerekli olup 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri aralığında düzenlenmiş olan ve düzenlendiği yılda geçerliliği devam eden sertifika ile beraber görevli sertifiker kuruluşları tarafından düzenlenen İyi Tarım Uygulamaları sertifika ekini de ilgili yere sunmak mecburiyetindedir. Şayet kişi İyi Tarım Uygulamalarında örtü altı yetiştiriciliği için başvuru yapacak ise İl ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıkları Örtü Altı Kayıt Sistemi belgesini de başvuru evraklarının arasında bulundurmak zorundadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık yetiştiriciliğine de destek verilmektedir. Destekleme başvurularının ve ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Dair Resmi Gazete Kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara da İyi Tarım Uygulaması kapsamında destekleme ödemesi yapılmasına karar verilmiştir. Destekten faydalanacak olan yetiştiricilerin alabalık, çipura, levrek çeşitlerinin yetiştiriciliğini yapıyor olması gereklidir. Bu kişilere sağlanacak olan destek maksimum 250 bin kg ile sınırlı olup, sağlanacak destek tutarı kilogram başına 25 kuruş olarak uygulanmaktadır. “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” 10 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Yayımlanan karar neticesinde desteklemeden faydalanacak kişilerin;

 • Su ürünleri yetiştiriciliğini yavruluğundan hasat zamanına kadar belirtilen yönetmelik kapsamında yapan ve geçen yılın (2018) Ocak ve Aralık ayları arasındaki tarihlerde düzenlenmiş olan ve düzenlendiği yılda geçerli olan İyi Tarım Uygulaması Sertifikasına sahip olması,
 • Yalnızca belirtilen türlerde yetiştiricilik yapması (çipura, levrek, alabalık) 
 • Yetiştirmesi gereken canlıları mevcut işletmeye yavru bir balık değil de daha büyük ve farklı ağırlıklarda alarak yetiştiriciliğini gerçekleştirmesi,
 • Yetiştirilen canlıdan bir ürün elde edilerek satıldığını ibraz eden 2018 senesine ait satışa dair belgesinin bir aslı ya da noter onaylı bir suretinin belgelenmesi (Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı),
 • İşletme sahibinin bu alanda yetiştiricilik belgesinin bulunması,
 • Yetiştiricinin işletmesinde bulundurduğu balıkları Bakanlık tarafından izinli olan kendi işletmesinden temin etmeli ve yavrunun alındığı işletmenin mevcut olduğu yerdeki İl veya İlçe Müdürlüğüne Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını hazırlatmalıdır. Ayrıca hazırlanan bu tutanağı balıkların nakil edildiği işletmenin bulunduğu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine sunması gereklidir.

Belirlenmiş olan tebliğ 10 Şubat 2019 tarihinde yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağı hususunda Bakanlıktan bir açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız. Yönetmeliğin tamamı hakkında bilgi almak için Resmi Gazete kararına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Su ürünleri yetiştiriciliği için verilen desteklemelere başvurular sona ermiştir. Ancak İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin başvurular için evrak teslimlerinin son tarihi 27.03.2020′dir. Başvuru yapacak olan kişilerin bu tarihe kadar evraklarını teslim etmeleri gereklidir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.