Tarım Kredi

İcra Gelen Evden Hacizde Neler Alınır? 2020 Güncel Kanunlar

Evinize icra mı geldi? Hangi malların icralık olacağını merak mı ediyorsunuz? İcra yeni düzenlemeler ile evden ancak belirli sınırlar dahilinde eşya alabiliyor. İcra memurunun eve gelmesi durumunda icra durdurma işlemlerinin yapılması mümkün olabilmektedir. İcra eve gelirse yaşam için gerekli olan eşyalar dışında sayıca fazla olan eşyaları alabilmektedir. İçeriğimizde konu ile ilgili detaylı bilgiyi ve haczedilebilecek eşyaların listesini bulabilirsiniz. 

İcra Gelen Evden Hacizde Neler Alınır? 2020 Güncel Kanunlar

İcra Evden Eşya Alabilir mi?

Bankalar tarafından borçlarınızın ödenmesi için size bir süre verilmektedir. Bu sürede bankalar tarafından aranarak sürekli olarak ikaz edilirsiniz. Verilen bu ek süre dahilinde borcunuzu öderseniz herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Sıkıntı bu ek süreyi değerlendirmemeniz durumunda başlamaktadır. Şayet bu borçları verilen 90 günlük süre içerisinde ödemezseniz bu aşamada artık alacaklı taraf avukat olmuş oluyor. Yani bankalar müşterilerine borçlarını ödemeleri hususunda aslında ek süre vermiş ve insaflı davranmış oluyor. Ek sürede  borçlu şahsın borcunu ödememesi durumunda artık tahsilat işlemi avukat vasıtası ile gerçekleştirilmeye başlıyor.

İcra Evden Eşya Alabilir mi?

İcra Evden Eşya Alabilir mi?

Telefonunuz çaldığında sizi arayan bu sefer avukat olmaktadır. Avukat sizi aradığında en kısa süre içerisinde borcunuzun ödenmesini talep edecektir. Eğer ki avukata borcunuzu ödeyeceğinize dair bir süre verirseniz bu durumda yasal takip işlemi sonlandırılacaktır. Ancak avukata herhangi bir süre vermezseniz icra takibi başlar ve borç sizden tahsil edilir. Bu borcun tahsilatı için öncelikle maaşlara haciz getirilebilir. Çalışan maaşlarına 1/4 oranında haciz işlemi uygulanması mümkün olmaktadır. Ayrıca emekli maaşlarına haciz uygulanamayacağını da bu noktada belirtmek gerekiyor. Maaş vasıtası ile haczedilemeyen borçlar ev eşyalarının alınması ile tahsil edilebilmektedir.

Eve Gelen İcra Memuru Ne Alabilir?

Basında icra konusunda çok fazla spekülasyon yer almaktadır. Bu bilgiler doğru olmamakla beraber işin aslı şöyledir. Haczin ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü haciz İcra ve İflas Hukuku kapsamında yapılmaktadır ve yasal dayanağı da bu kanundur. Bankaların gönderdikleri mesajların ya da müşteriyi aramanın sadece blöf olduğunu söyleyenler olsa da herhangi bir sebeple evinize icra gelmişse icra memurları tarafından hangi eşyaların alınabileceği yönünde bir inceleme başlatılacaktır. Zorluk çıkarmanız ve mal beyanı yapmamanız durumunda hapis cezası bile olabilir. İcra memurlarının görevi icranın gerçekleşmesi olduğundan dolayı, konutta olmasanız dahi bu işlemi gerçekleştirebilirler.İcra memurları ilk geldiklerinde bir liste hazırlarlar. Bu listede borcun tahsilatı için para edebilecek cinsten olan eşyalar bulunmaktadır. Yapılan düzenleme kişinin yaşamı için gerekli olan eşyaların alınamayacağı yönündedir. Yani haciz işlemi bir evde olması gereken eşyalara dokunmamak sureti ile gerçekleşir. Bir kişinin yaşamı için gerekli olan eşyaların dışında kalan ve kanunun izin verdiği ölçüde eşyalara el konulabilir.

Haciz Edilemeyecek Mallar

Haciz edilmeyen ya da kısmen haczi olan mallar İcra ve İflas Kanunu 82 ve 83. maddeler çerçevesinde düzenlenmiştir. 

Haczi Mümkün Olmayan Mallar 

 • Kanunlarda haczi olmadığını gösteren mallar
 • Borçlu şahsın yaşamı ve meslek hayatı için gerekli olan eşyalar
 • Yatak odası takımı
 • Dini inanış biçimine özgü kitap gibi materyaller
 • Mutfak eşyaları ve lüzumlu görülen ev eşyaları
 • Çiftçiler için nakit vasıtaları, hayvanlar yani ailenin geçimini sağlayan unsurlar
 • Şayet aile geçimi için gerekli ise üç keçi ve koyun, bir manda, bir inek ve bunların 3 aylık yemleri
 • İki aylık yiyecek ve yakacak maddeleri
 • Çiftçinin mahsul elde etmesi için gerekli olan tohum
 • Bağ, bahçe alet ve edevatları
 • Borçlar kanunun 510. maddesi kapsamında haczolunmayacak iratlar
 • Borçlu şahsın evi (kıymetli olması durumunda haczi mümkün.)
 • Ailesi ve kendisine sağlık açısından gereken paralar
 • Şehit yakınlarına, askeri vazife malullerine verilen paralar
 • Ölüm, hastalık gibi hallerde bağlanan maaşlar haczedilemez. İcra gelirse ne yapacağınızı bilmiyorsanız icrayı durdurma yöntemlerini araştırarak, icra halindeki haklarınızı bilebilirsiniz.
Haciz Edilemeyecek Mallar 

Haciz Edilemeyecek Mallar

Kısmen Haczi Mümkün Olan Şeyler 

 • Maaş
 • İntifa hakları 
 • Tekaüt maaşları 
 • Sigortalar 
 • Her nevi ücretlerin kısmen haczi mümkündür. Maaş haczinde emekli maaşlarının haczedilmeyeceği belirtelim. Ancak çalışan maaşlarının yasal olarak yüzde 25 oranının haczedilmesi kanunlara uygundur. Haciz yapılacak olan tutarın kesinlikle 1/4′ ten fazla olmaması gerekmektedir.

Hacizde Neler Alınır?

Haciz edilemeyen ya da kısmen haczedilen mallar dışında kalan tüm malların haczi mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, şahsın hayatını idame ettirmesi için gerekli olan mallardır. Tabiri caizse olmasa da olur denebilecek mallara el konulmaktaydı. Filmlerde görürüz, icra memurları evi toplar götürür. Böyle bir uygulama şu an için mümkün değil. Yapılan düzenlemeler ile birlikte kişinin özel ve mesleki yaşantısına mukabil olan eşyalara el konulamıyor. Lükse giren eşyaların haczi mümkün. 

Örneğin yukarıda kişinin yaşamı için gerekli olan kendine münhasır konutun haczedilemeyeceğini söyledik. Fakat bu konutun lüks olması durumunda haczi mümkün olacaktır. Ev icra memurları tarafından maliyenin internet sayfasına satışa çıkarılır. Şahıslar genelde ihale yolu ile gerçekleşir. Satış yapıldıktan sonra borcun tahsilatı gerçekleşir. Ancak kişinin yaşamı için bir konut alabilmesi kadar tutar da kendisine bırakılabilir.

 • Taşıt
 • Kısmi olarak ev
 • Televizyon
 • Sanat eseri
 • Tablo
 • Takı
 • Telif hakları
 • Kurutma makinesi
 • Bilgisayar
Hacizde Neler Alınır?

Hacizde Neler Alınır?

gibi eşyaların haczi mümkündür. Fakat koltuk takımı, yatak odası takımı, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi ev için gerekli olan  temel eşyaların haciz edilmesi mümkün değildir. Paraya çevrilebilen ve alıcısı çıkabilecek olan eşyalar haczedilebilir. Ancak bu eşyalar sayıca birden fazla ise haczedilmesi mümkün olmaktadır. Örneğin iki adet bulaşık makinesi ve iki adet buzdolabı varsa bunlardan bir tanesine el konulabilir.

Fakat bu eşyaların tek olması durumunda icrası imkansızdır. İcra memurları yatak odasına girebilmekte ancak yatak odası takımı gibi eşyaları alamamaktadır. Örneğin iki adet televizyon varsa ve bunların bir tanesi yatak odasında ise, televizyonu haczedebilir.

İcra Memuru Eve Gelirse Ne Yapabilir?

İcra memurları adresinize gelirler. Aileniz ile birlikte ikamet ediyorsanız ya da adres konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmış ise Mernis sistemi üzerinden adres teyit işlemi yapılır. Ailenizin evine haciz geldiğini farz edelim. Haciz işlemi yapılabilmesi için bir eve gelindiğinde bu eşyaların alınabilmesi için kişinin namıma kayıtlı olması gerekmektedir. Örneğin eşyalar babanızın üzerine. Bu durumda eşyalar haczedilemez. Fakat haczedildiğini farz edelim. İtiraz hakkınız mevcuttur. Hatta meydana gelen hasarlar bile icra memurlarından tanzim edilecektir.

Şahsın kendi namına olmayan eşyalarının haczi için itiraz etmesi durumunda icra memurları bunu tutanağa geçecektir. Ayrıca şahsın yaşamı için gerekli olan malların haczi durumunda da şahısların itiraz hakkı bulunmaktadır ve bu hak herkes için geçerli olmaktadır.

Haciz kararı çıktığında yapılması gereken ilk olarak tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde icra müdürlüklerine giderek mal beyanı yapmanızdır. Mal beyanı yapmaktan kaçınanlar için hapis cezası gibi ağır yaptırımların olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Haciz işleminin başlaması ancak alacaklının talebi ile olur. Alacaklı alacağından vazgeçerse haciz işlemi ortadan kalkar. Ancak tahsilatında ısrarcı ise bu durumda yapılması gereken mal beyanı yapmak olacaktır.

İcra Memuru Eve Gelirse Ne Yapabilir?

İcra Memuru Eve Gelirse Ne Yapabilir?

Haczi ortadan kaldıran sebepler olduğu gibi haczi durduran sebepler de vardır. Sizinle görüşen avukata borcu ödeyeceğinize dair bir taahhüt verirseniz dosya kapanmasa da borcu ödeyene kadar haciz işlemi ortadan kaldırılır. Tebligatta yazılı olan süre zarfında borcu kapatırsanız da bu durumda haciz işlemi ortadan kalkmış olacaktır. Eve haciz geldiğinde endişe etmenize gerek yok. Borcu ödeyeceğinize dair bir anlaşma sağlamanız durumunda da tahsil işlemi yapılana kadar hacze son verilebilir. Varlık Şirketleri bazı durumlarda indirim yapmaktadır. Şirketlerin indirim tutarları sizin yapacağınız pazarlığa göre değişiklik gösterecektir.

Haczedilebilen ve haczedilemeyen malları sizler için yazdık. Yaşamınız için gerekli olan mallara el konulması halinde itirazda bulunabilirsiniz. Ayrıca belirlenen takip sürelerini de iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Haciz durdurma yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tarım Kredi Kooperatifleri Resmi Web Sitesi Değildir.